PH- & PH+

Compleet en geconcentreerd · Makkelijk in gebruik · Ook ideaal om te kweken met CO2 · Verlaagt de zuurgraad

Ph- & Ph+

De zuurgraad is erg belangrijk voor de opname van plantenvoedingsstoffen.

Met PH- van PRO-XL wordt de zuurgraad van het water verlaagd.
Ph-Grow bevat 38% salpeterzuur. Dit bevordert de groei.
Ph-Bloom bevat 59% fosforzuur. Dit bevordert de bloei van de plant.
Met de PH+ stijgt de zuurgraad.

Formaten:

1      5

HOE TE GEBRUIKEN

De zuurgraad is erg belangrijk voor de opname van voedingsstoffen door de plant. Met PH+ wordt het PH-niveau verhoogd en met PH- wordt het PH-niveau verlaagd.

PH-Grow: Het gebruik van salpeterzuur is ideaal om de Ph-waarde te verlagen, omdat het een belangrijke voedingsstof is voor de plant in de groeifase.
PH- Bloei: Het gebruik van fosforzuur is ideaal om de Ph-waarde te verlagen, omdat het een belangrijke voedingsstof is voor de plant in de bloeifase.

Toepassing: Goed schudden voor gebruik. Giet de Ph in het waterreservoir tot waarden die variëren van 5,5 – 6 zijn bereikt.

Waarschuwingen:
Buiten bereik van kinderen bewaren. Op een koele plaats bewaren. Op een droge plaats bewaren. Bij inslikken: mond spoelen. Bij oogcontact: zorgvuldig spoelen met water gedurende enkele minuten. Bij huidirritatie of huiduitslag: arts raadplegen. Veroorzaakt brandwonden, Dampen niet inademen, Bij aanraking met het lichaam onmiddellijk met veel water afspoelen. Als de persoon zich onwel voelt, raadpleeg dan direct een medisch specialist.

PH-Grow: 38% salpeterzuur
PH-Bloom: 59% fosforzuur

HOE TE GEBRUIKEN

De zuurgraad is erg belangrijk voor de opname van voedingsstoffen door de plant. Met PH+ wordt het PH-niveau verhoogd en met PH- wordt het PH-niveau verlaagd.

PH-Grow: Het gebruik van salpeterzuur is ideaal om de Ph-waarde te verlagen, omdat het een belangrijke voedingsstof is voor de plant in de groeifase.
PH- Bloei: Het gebruik van fosforzuur is ideaal om de Ph-waarde te verlagen, omdat het een belangrijke voedingsstof is voor de plant in de bloeifase.

Toepassing: Goed schudden voor gebruik. Giet de Ph in het waterreservoir tot waarden die variëren van 5,5 – 6 zijn bereikt.

Waarschuwingen:
Buiten bereik van kinderen bewaren. Op een koele plaats bewaren. Op een droge plaats bewaren. Bij inslikken: mond spoelen. Bij oogcontact: zorgvuldig spoelen met water gedurende enkele minuten. Bij huidirritatie of huiduitslag: arts raadplegen. Veroorzaakt brandwonden, Dampen niet inademen, Bij aanraking met het lichaam onmiddellijk met veel water afspoelen. Als de persoon zich onwel voelt, raadpleeg dan direct een medisch specialist.

PH-Grow: 38% salpeterzuur
PH-Bloom: 59% fosforzuur